Hopp til hovedinnholdet

Konfliktløsning

Konflikter er ofte resultat av uklarheter og misforståelser. Hvis noen i styret ikke vet hva som skjer eller mangler opplysninger for å kunne gjøre jobben sin, kan det føre til dårlig stemning og konflikt i organisasjonen. Den beste måten å unngå en konflikt på er å ha åpne, klare og tydelige prosesser og behandlinger av saker.

Oppstår konflikt bør den håndteres straks. Konflikter blir ofte vanskeligere å løse hvis vi ikke forsøker å løse dem med en gang vi ser dem. Husk at det viktigste i organisasjonen alltid er hva som best bidrar til å fremme organisasjonens formål og forsøk å finne en løsning alle kan enes om.

Et godt tips er å avtale i styret at det er greit at styremedlemmer er uenige og diskuterer i styremøtene – men når styremøtet er slutt og vi går hjemover, skal styremedlemmene være venner og støtte hverandre og den avgjørelsen som er blitt tatt. Også hvis man ikke er 100 % enig i den.