Hopp til hovedinnholdet

Opplæring av styremedlemmer

Det er viktig at alle i styret får opplæring slik at både erfarne og nye styremedlemmer har et felles utgangspunkt hvor alle kan delta på likt nivå i arbeidet.

Opplæringen må handle om hva organisasjonen jobber med, hvordan den jobber og hvordan økonomien styres og kontrolleres. Grundig opplæring gir et godt grunnlag for effektivt og godt styrearbeid.

Kurs fra Frivillighet Norge