Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - høringssvar fra Frivillighet Norge

Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - høringssvar fra Frivillighet Norge

Publisert   | Sist oppdatert 

Barne- og familiedepartementet har bedt om synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige. Les mer » om - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - høringssvar fra Frivillighet Norge

Partnerskap mot mobbing arrangerer faglig forum om barns trygghet på nett

Partnerskap mot mobbing arrangerer faglig forum om barns trygghet på nett

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge ble i september i år en del av Partnerskap mot mobbing (PMM). Partnerskapet jobber for alle barns rett til et læringsmiljø uten mobbing. Partnerskapet jobber mot det målet ved å øke kompetansen, og bedre samarbeidet om lokale tiltak, i arbeidet mot mobbing. Les mer » om - Partnerskap mot mobbing arrangerer faglig forum om barns trygghet på nett