Hopp til hovedinnholdet

Dette mener frivillig sektor

Frivillighet Norge er konsensusbasert. Det vi står for, står hele frivilligheten bak.

 
Aktuelt nå

Frivillighet Norge jobber for full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Frivillighetspolitisk platform

Bedre økonomi for frivilligheten

Enklere å drive frivillig

 • Forenklingsreform for frivilligheten

  Frivillighet Norge jobber for at det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon

 • Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

  Frivillighetsregisteret må forbedres og tas i bruk så frivillige organisasjoner slipper dobbeltarbeid og byråkrati

 • Foreningslov

  Regjeringen Solberg foreslo å opprette en foreningslov. Dette var en nyhet som kom overraskende på Frivillighet Norge og frivillig sektor. Det finnes ingen foreningslov i dag og for oss er det viktig at arbeidet med en eventuell ny lov ikke overser den ekspertisen som finnes i de frivillige organisasjonene. Her følger informasjon om Frivillighet Norges arbeid med ny foreningslov.

Bygge frivillig sektor

En frivillighet for alle

Samarbeid med andre sektorer

Statsbudsjetter

 • Slik jobber vi med statsbudsjetter

  I oktober hvert år legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Frivillighet Norge jobber for at frivillighetens interesser får gjennomslag i budsjettet.

 • Statsbudsjettet 2021

  Her vil vi legge ut informasjon om de sakene vi har gitt innspill på og som er viktige for frivilligheten generelt.

 • Statsbudsjett for 2022

  12. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. 8. november la regjeringen Støre frem sin tilleggsproposisjon. Hva betyr budsjettforslagene for frivilligheten? Her kan du lese Frivillighet Norges reaksjoner og hva som foreslås på viktige saker for frivillig sektor.

Stortingsperioden 2021 - 2025

 • Partiprogram 2021 - 2025

  Partiene har vedtatt sine program for neste stortingsperiode. Her har vi samlet hva partiene mener om flere av de viktigste sakene Frivillighet Norge jobber med.

 • Regjeringsplattform

  Arbeiderpartiet og Senterpartiet har presentert Hurdalsplattformen som vil danne det politiske grunnlaget for den nye regjeringen.