Hopp til hovedinnholdet

Hvordan bruke veilederen?

Bilde av lapp med teksten gjensidig glede, inspirasjon og forståelse.
Økt deltagelse skaper gjensidig glede, inspirasjon og forståelse! FOTO: Birgitte Heneide

Nå som du har valgt deg en rolle, kan du utforske veilederen på din egen måte:

  • Velg artikler fra menyen til venstre (eller øverst hvis du bruker mobil). Rull deg nedover i skjermbildet for å se mer av menyen.
  • Gå videre med knappen i bunnen av artikkelen.
  • Se temaer du er spesielt interessert i under relaterte artikler nederst på siden.
  • Bruk lenkene i teksten til å gå til andre artikler i eller utenfor veilederen.

Som daglig leder for en frivilligsentral

har du som mål å stimulere til frivillig innsats, skape åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom frivillig sektor og kommunen. Det anbefales derfor god kjennskap til frivillig sektor i din kommune og kompetanse på tverrfaglig samhandling samt veiledning, oppfølging, inkludering og rekruttering av frivillige og ulike målgrupper. Arbeidet ditt skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov.

Denne veilederen gir innsikt i frivillighetens bidrag til lokalsamfunnet, verdien av økt deltagelse, verktøy for samarbeid med andre kommunale aktører, og konkrete verktøy du kan bruke for å bygge ned de ulike barrierene for deltagelse.

Norges frivilligsentraler har utviklet anbefalinger til drift som er tuftet på forskriften for frivilligsentraler. På nettsidene deres finner du også mye annen nyttig informasjon for deg som driver frivilligsentral.

Veilederen trenger ikke leses fra a til å...

og vi har ikke lagt opp temaene etter hva som er viktig. Frivillighet Norge anbefaler at du ser sammenhengene mellom temaene og jobben du skal gjøre. Derfor forteller vi deg om relevante kapitler i bunnen av hver side. Det kan komme flere gode tips og triks som gjør jobben din lettere!

Du finner uthevede ord og lenker ulike steder i teksten. Disse kan du også bruke til å klikke deg rundt i veilederen. En lenke som ser slik ut: Frivillig.no vil ta deg ut av veilederen, og åpne lenken i et nytt vindu. En lenke som ser slik ut: Intro barrierer vil også åpne et nytt vindu, men ta deg til en annen artikkel inne i veilederen. Et ord som ser slik ut: Frivillig kan du ta musepekeren over (eller trykke på hvis du er på pad eller telefon), og du vil få en informasjonsboks der Frivillighet Norge har definert ulike begreper, roller og aktiviteter.

Noen steder vil du finne en slik tekst! Her finner du refleksjonsspørsmål som skal sette i gang tanker du kan ha med deg videre når du leser artikkelen. Hva vil du med denne veilederen? Hvilke utfordringer søker du løsninger på?

Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger til veilederen? Ta kontakt med Jørgen Lysa:

Bilde av Jørgen Lysa
Hvorfor bruke denne veilederen?
Gå til neste artikkel