Hopp til hovedinnholdet

Årsrapport 2023 – Oppsummerte aktiviteter

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

 • Nominasjonskampanje for frivillighetsprisene gjennom sommeren.

August

September

 • Årets frivillighetsbarometer ble lansert og kommentert av Leder for Familie- og kulturkomiteen Grunde Almeland (V).
 • Møteplass folkehelse ble arrangert på Vega scene, med spørsmålsstillinger som Hvordan ansvarliggjør vi de som tar beslutninger? Hvordan får vi med grupper og personer som ofte ikke høres? Og hvordan kan offentlig og frivillig sektor legge til rette for samhandling i det daglige?
 • Frivillighet Norge leverte høringssvar til Drosjeutvalgets NOU om transportløyve. Våre kommentarer fikk gjennomslag og frivilligheten fikk fritak fra løyveplikten i vedtaket som kom i 2024.
 • Den store møteplassen ble arrangert som en seminardag om inkludering og mangfold. Dagen inneholdt diskusjoner og verktøy for arbeid med inkludering og mot hverdagsdiskriminering, kurs i politisk påvirkning, kommunikasjon og søknadsskriving, tilskuddstorg og politikertorg.
 • Frivillighet Norge lanserer en ny Veileder for Økt deltakelse, for alle deler av og rundt frivilligheten.

Oktober

November

 • Frivillighet Norge deltar som en del av samarbeidet i Partnerskap mot mobbing på en konferanse i Bodø med fokus på voksnes ansvar i etableringen av et godt oppvekstmiljø.
 • I et bredt publisert leserinnlegg til alle folkevalgte, oppfordrer Frivillighet Norge å huske frivilligheten når planer skal legges for neste periode og i et brev til alle ordførere minner vi om de Ti frivillighetspolitiske bud.
 • I et felles brev til Statsminister Jonas Gahr Støre, ber 106 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner om forutsigbar kompensasjon for moms, regjeringen lyttet og det ble ikke regelstyring men i hvert fall vedtatt full momskompensasjon for 2023.
 • Levert innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet sitt forslag til forskrift om tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
 • Inkludering på topp med tema Mangfold i styre og sekretariat ble gjennommført i Bergen. Samlingen ble åpnet av statssekretær ved Kulturdepartementet, Erlend Kaldestad Hanstveit
 • Filmer om finalister til frivillighetsprisene lanseres for å inspirere flere til deltakelse i frivilligheten.
 • Frivillighet Norge og Agder fylkeskommune arrangerte konferanse i Kristiansand om hvor viktig godt samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor er for å få alle med.

Desember